جواب فعالیت صفحه 58 مطالعات اجتماعی نهم

۱- کاربرگهٔ شمارهٔ (٧) را انجام دهید.

کاربرگه 7 در لینک (http://bistshoo.ir/post/90) قرار دارد. جهت مشاهده، روی لینک کلیک کنید.

جواب فعالیت صفحه 59 مطالعات اجتماعی نهم

۲- پس از مطالعهٔ متن توضیح دهید که با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد.

پس از تأسیس حکومت صفوی اولین دستاورد سیاسی آن بود که دیگر کشمکش و خونریزی و جنگ بین حکام محلی از بین رفت و ایران دارای یک حکومت مرکزی قدرتمند شد. از نظر اجتماعی شهرها و روستاها آباد شدند. صنعت پیشرفت کرد و همبستگی و اتحاد بین مردم به وجود آمد. از نظر مذهبی نیز بسیاری از اختلافات مذهبی از بین رفت و ایران دارای یک مذهب و دین کامل شد. در این فضا فلاسفه و دانشمندان بزرگی پرورش یافتند.

جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات اجتماعی نهم

۳- الف) کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید.

تبریز، قزوین و اصفهان

ب) دلیل تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید.

بعد از شکست شاه اسماعیل، تبریز توسط عثمانی‌ها تصرف شد و شاه تهماسب تصمیم گرفت برای دور شدن پایتخت از حمله عثمانی‌ها، آن را از تبریز به قزوین انتقال دهد.

۴- دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

شاهزادگان صفوی لیاقت اداره کشور را نداشتند و بیشتر آنها مشغول خوشگذرانی در حرم‌ سراها بودند. مقام‌های اداری و نظامی نیز برای خود حرم سراهایی ترتیب داده بودند و به همین دلیل از انجام دادن مسئولیت‌های خود بازماندند. عامل دیگر نیز حمله شورشیان افغان به سر گروهی محمود افغان بود.

جواب فعالیت صفحه 62 مطالعات اجتماعی نهم

۵- الف) آثار و نتایج اقدام‌های اداری و نظامی شاه عباس اوّل را توضیح دهید.

شاه عباس با برکناری قزلباش‌ها از حکومت ولایت‌ها باعث شد که حکومت مرکزی تقویت شود. تشکیل سپاه جدید غیر از قزلباش‌ها نیز باعث شد که شاه عباس در برابر شورش قزلباش‌ها نیروهای نظامی دیگری داشته باشد و اجازه قدرت گرفتن قرلباش‌ها را ندهد.

ب) کاربرگهٔ شمارهٔ (۸) را انجام دهید.

کاربرگه 8 در لینک (http://bistshoo.ir/post/91) قرار دارد. جهت مشاهده، روی لینک کلیک کنید.

جواب فعالیت صفحه 63 مطالعات اجتماعی نهم

۶- انگیزه‌ها و هدف‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپاییان از ارتباط با ایران دورهٔ صفوی را از متن درس استخراج و دسته بندی کنید.

سیاسی = دشمن مشترک به نام امپراتوری عثمانی

اقتصادی = تجارت و فروش تولیدات تجاری که پس از انقلاب صنعتی بیشتر شده بود.

فرهنگی = اشتیاق اروپاییان به جهانگردی و شناخت سرزمین‌های دیگر و تبلیغ دین مسیحت