جواب فعالیت صفحه 92 مطالعات اجتماعی نهم

۱- دلیل مخالفت گستردهٔ آزادی خواهان با قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟

زیرا بر اساس این قرار داد انگلستان از همه جوانب بر ایران مسلط شده و به نوعی ایران تحت استعمار انگلیس قرار می‌گرفت.

جواب فعالیت صفحه 93 مطالعات اجتماعی نهم

٢- الف) علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود؟

ناکامی انگلیس از اجرای قرارداد 1919 در ایران

ب) کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟

1) سرسختی و تلاش رضاخان برای تثبیت قدرت خود

2) جدیت رضاخان در نوسازی تشکیلات نظامی و پایه گذاری ارتش نوین

3) فرونشاندن آشوب‌های داخلی و تا حدی برقراری نظم و امنیت

4) عوام فریبی مردم توسط رضاخان به وسیله جلوه دادن خود به عنوان فردی مذهبی و پایبند به احکام و ارزش‌های دینی

5) حمایت فراوان انگلیس از رضاخان

6) نفوذ طرفداران رضاخان در مجلس شورای ملی

جواب فعالیت صفحه 96 مطالعات اجتماعی نهم

٣- الف) کشور ما در دو جنگ جهانی اوّل و دوم «پل پیروزی متفقین» لقب گرفت. با راهنمایی دبیر خود و با همفکری یکدیگر، بگویید چرا این لقب به ایران داده شد.

علت لقب دادن پل پیروزی به ایران این است که آمریکا و انگلیس از طریق ایران سلاح‌ها و تجهیزات و نیروهای خود را به کمک روسیه فرستادند تا روسیه بتواند در برابر آلمان مقاومت کند و پیروز شود.

ب) آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟

پیامد سیاسی آن برکناری رضاخان و جانشینی محمدرضا شاه است. پیامد اقتصادی آن خسارات و آسیب‌های فراوان به مردم، کمبود و گرانی شدید مواد غذایی، مخصوصاً نان و مرگ ایرانیان به علت گرسنگی و سو تغذیه و پیامد اجتماعی آن از بین رفتن استبداد رضاخانی و فعالیت‌های احزاب و مطبوعات بود.

جواب فعالیت صفحه 97 مطالعات اجتماعی نهم

۴- همفکری کنید و بگویید به نظر شما، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود دارد؟

شباهت: قرار داشتن علما، روحانیون و اندیشمندان به عنوان رهبری هر دو نهضت و همدلی و اتحاد و همبستگی میان مردم جهت مبارزه با بیگانگان و حمایت از تولیدات و منابع و ثروت ملی

تفاوت: در نهضت تنباکو مردم و رهبران دچار تفرقه نشدند ولی در نهضت ملی شدن نفت رهبران آن اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند.

۵- الف) مهم‌ترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟

بروز اختلاف میان رهبران و گروه‌های پشتیبان نهضت ملی شدن نفت.

ب) کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه تفاوت و شباهتی با کودتای ۱۲۹۹ داشت؟

تفاوت:
در کودتای 1299 تنها حمایت انگلستان نقش اساسی داشت. در 28 مرداد حمایت انگلستان و آمریکا

در کودتای 28 مرداد حکومت پهلوی از بین نرفت. اما در کودتای سال 1299 سلسله قاجاریه سقوط کرد.

شباهت:
هر دو کودتا با توجه به اختلاف موجود در جامعه از عناصر داخلی رضا خان، سیدضیاءالدین طباطبایی و سرلشگر فضل‌الله زاهدی استفاده شد

و در هر دو کودتا هدف اصلی تسلط بر منابع و ثروت‌های ملی ایران بود.

جواب به کار ببندیم صفحه 98 مطالعات اجتماعی نهم

۱- به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه دربارهٔ زندگی و اقدامات یکی از این شخصیت‌ها تحقیق کنید
میرزا کوچک‌خان جنگلی، آیت‌اللّٰه سیدابوالقاسم کاشانی، دکتر محمد مصدق؛ شهید سید مجتبی نواب صفوی.

۲- با توجه به دانسته‌های خود، یک مورد از عملکردهای شاهان زیر را که نشان بدهد آنها به قانون اساسی مشروطه پایبند بوده یا نبوده‌اند، بنویسید.

محمد علی شاه: به توپ بستن مجلس

احمد شاه: برکناری توسط مجلس شورای ملی از سلطنت و ایجاد حکومت پهلوی

رضا شاه: فرستادن افراد خود به مجلس و گرفتن نخست وزیری به زور قدرت نظامی

محمد رضا شاه: بعد از کودتا 28 مرداد سال 1332 و سرنگونی حکومت مصدق - تأسیس ساواک

مطالب مرتبط: