جواب فعالیت صفحه 108 مطالعات اجتماعی نهم

۱- با مطالعهٔ متن:
الف) نمودار روند تأسیس حکومت جمهوری اسلامی را تکمیل کنید.

از راست به چپ: انتخابات مجلس - انتخابات ریاست جمهوری - تدوین و تصویب قانون اساسی

ب) با توجه به نمودار، نقش مردم را در تأسیس نظام جمهوری اسلامی توضیح دهید.

در طول تاریخ، این اولین باری بود که مردم ایران با رأی و نظر خود و بدون دخالت و نفوذ بیگانگان به پای صندوق‌های رأی رفتند و نظام سیاسی خود را انتخاب کردند و قانون اساسی آنرا به تصویب رساندند، پس با مشارکت سیاسی بیشتر در سرنوشت خود، کارگزاران و مسئولین و نحوهٔ نظارت بر آنها را نیز برگزیدند و سرانجام با انتخاب هیئت دولت، نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دادند. حکومتی مردمی با تکیه بر احکام الهی.

جواب فعالیت صفحه 111 مطالعات اجتماعی نهم

۲- با راهنمایی دبیر خود، همفکری کنید و بگویید که انقلاب اسلامی با وجود ترور گستردهٔ شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی، چرا و چگونه به حرکت خود ادامه داده است؟

چون اولاً این انقلاب از درون مردم و حمایت یکپارچهٔ مردم به وجود آمده و قائل به شخص نیست و اگر شخصی ترور یا شهید می‌شود، دیگران مسیر و هدف او را دنبال می‌کنند و چون قوانین جاری بر حسب دستور کتاب آسمانی است، در مورد قوانین مشکلی به وجود نمی‌آید و ترورها نه تنها باعث سستی نمی‌شود، بلکه باور و اعتقاد مردم بیشتر شده و این راه را ادامه می‌دهند.

۳- با مطالعهٔ متن و مراجعه به دانسته‌های قبلی خود، درباره حمایت گسترده مردم از انقلاب اسلامی در سال‌های پس از پیروزی چند دلیل بیاورید.

1) داشتن استقلال فکری - سیاسی و اقتصادی کشور
2) مبارزه با ابر قدرت‌ها
3) مشارکت سیاسی در تمامی انتخابات و سهیم بودن در سرنوشت خود
4) پیشرفت‌های اقتصادی در زمینه‌های گوناگون نظامی - علمی - هسته‌ای
5) توجه به عمران و آبادی نقاط مردم