پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: مستمری :: مطالعات اجتماعی» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم کردستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم کردستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: کردستان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۱۰
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 3

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 3

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | مباحث: فصل 3: درس 5 و درس 6 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۲۲
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 2

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 2

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | مباحث: فصل 2: درس 3 و درس 4 | شامل 2 آزمون 12 سوالی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۲
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 1

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 1

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | مباحث: فصل 1: درس 1 و درس 2 | شامل 2 امتحان 12 سوالی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: مهر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۰۴
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 22 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۴۴