جواب فعالیت صفحه 143 مطالعات اجتماعی نهم

١- با توجه به آنچه در سال های قبل دربارهٔ قوهٔ مقننه، قضاییه و مجریه خوانده اید، چند مورد از مهم ترین وظایف حکومت را که در صفحهٔ قبل نوشته شده، انتخاب کنید و بگویید از وظایف کدام قوه است.

وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف و اجرای قوانین = قوه مقننه

برقراری نظم و امنیت و رسیدگی به اختلافات و شکایت ها = قوه قضاییه

تعلیم و تربیت، حفظ میراث فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی = قوه مجریه

عمران و آبادانی کشور، ایجاد وسایل و امکانات لازم برای رفع نیازهای معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم = قوه مجریه

ایجاد هماهنگی بین فعّالیت ها و بخش های مختلف = قوه مجریه

دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی = قوه مجریه

مدیریت منابع طبیعی و ثروت هایی که به عموم مردم تعلق دارند = قوه مجریه

حمایت از گروه های خاص و نیازمند مانند کودکان بی سرپرست، معلولان، ازکارافتادگان و... = قوه مقننه

جواب فعالیت صفحه 144 مطالعات اجتماعی نهم

٢- چرا حق حاکمیت بر انسان ها از آن خداست؟

چون فقط خداوند بر همه استعدادها و توانایی های انسان آگاه است و خود آنها را خلق کرده، پس فقط اوست که می تواند بر انسان ها حکومت کند، چون مالک کل هستی است.

۳- با مطالعهٔ آیات قرآن کریم در صفحهٔ قبل، دیدگاه اسلام را در بارهٔ ماهیت حکومت بیان کنید.

از دیدگاه قرآن حکومت از آن خداوند است که به وسیله وحی به پیامبران نازل شده است و تنها حکومتی که مورد قبول و پذیرش درگاه خداوند قرار می گیرد که در آن ایمان به خداوند و پیروی از رسول و اولیای او باشد.

جواب فعالیت صفحه 147 مطالعات اجتماعی نهم

۴- حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام اند؟ توضیح دهید.

حکومت جمهوری اسلامی حکومتی الهی است، چون محتوای قوانین این حکومت و کشور برگفته از قرآن و قوانین اسلامی است و کسی که رهبری آن را بر عهده دارد، ولی فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدیر و مدبر است.

۵- در روزنامه ها یا مجلات، یک یا چند مورد از توصیه های رهبر جمهوری اسلامی ایران به کارگزاران حکومتی را دربارهٔ امور مختلف کشور جست وجو کنید و بنویسید. در صورتی که به اینترنت دسترسی دارید، می توانید به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری یا پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللّٰه خامنه ای به نشانی «farsi.khamenei.ir» و «www.leader.ir» مراجعه کنید. پس از جمع آوری گزیدهٔ سخنان مقام معظّم رهبری، آنها را روی یک تابلو نمایش دهید.

مطالب مرتبط: