کاربرگه شماره 6 مطالعات اجتماعی نهم

یک گروه پژوهشگر قصد دارند درباره ٔ زیست بومهای قاره آفریقا تحقیق کنند. آنها میخواهند از بندر ماتادی در کشور کنگو به بندر اسکندریه ٔ مصر در کناره ٔ دریای مدیترانه بروند. این گروه به ترتیب از سه نوع زیست بوم عبور می کنند.این سه زیست بوم را نام ببرید. فرض کنید شما سرپرست این گروه هستید. نامهای کوتاه به دوستان خود بنویسید و در آن، نکات جالب و شگفتی هایی را که مشاهده کرده اید و یا گونه های در معرض خطر را شرح دهید.

از ماتادی به سمت اسکندریه سه نوع زیست بوم وجود دارد که به شرح زیر برایتان بیان می‌کنم: ماتادی هوای گرم و استوایی دارد,در این ناحیه همیشه باران میبارد و رطوبت بالایی دارد,پرنده زیبای توکا در این ناحیه زندگی می کند در جنگل های این ناحیه مار های بزرگ و خطرناکی وجود دارد بعضی از مردمان این ناحیه در مزرعه کار می کنند.منطقه ساوان با علفزار های خود در کنار جنگل های استوایی واقع شده در این منطقه هوا گرم است گاهی خشک و گاهی مرطوب است,حیواناتی مثل شیر,کرگدن و گوشت خواران درنده ای در این منطقه زندگی می کنند.از منطقه ساوان که عبور کنیم به منطقه خشک و بیابانی می رسیم,از شگفتی های این ناحیه روباه صحرایی ساهارا را میتوان نام برد,در این منطقه هنوز حمل و نقل با شتر صورت می گیرد.

ب) فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران بیعت (اکوتوریست) جایزه بدهند.کدام زیست بوم را برای سفر انتخاب می کنید؟چرا؟

جنگل های بارانی استوایی, به علت پوشش گیاهی مناسب و بارندگی.

لیست تمام گام به گام‌های مطالعات اجتماعی نهم: