پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مستمری» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 6

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 6

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/21 | مباحث: Lesson 6: Health and Injuries

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۵۰
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 5

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 5

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/01/24 | مباحث: Lesson 5: Media

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۵۶
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  1399/08/28 | مباحث: درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۸۳
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  مهر 1399 | مباحث: درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۳۶
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب مدرسه | درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب مدرسه | درس 1 و 2

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  1399/08/10 | مباحث: درس اول و دوم...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۰۴
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 4

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 4

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/12/10 | مباحث: درس 4: خدمات

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۷۳
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 3

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 3

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/09/22 | مباحث: درس 3: جشنواره ها و تشریفات

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۴۰
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 2

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 2

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/08/25 | درس 2: سفر

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۰۶
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/07/28 | مباحث: Lesson 1: Personality

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۷۳
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 18 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۹۶
بسته نمونه سوالات امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل به فصل (فصل 1 تا 8)

بسته نمونه سوالات امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل به فصل (فصل 1 تا 8)

پیشنهاد ویژه پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه: 35 | مباحث: فصل 1 تا 8

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۴۵
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هفتم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هفتم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: فروردین 1400 | مباحث: فصل 7: عبارت های گویا

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۴۷
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل ششم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل ششم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: اسفند 1399 | مباحث: فصل 6: خط و معادله خط

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۷۳
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل پنجم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل پنجم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: بهمن 1399 | مباحث: فصل 5: عبارت های جبری 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۳۷
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل چهارم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل چهارم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آذر 1398 | مباحث: فصل 4: توان و ریشه

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۷۳
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل سوم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل سوم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: آذر 1399 | مباحث: فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۰۲
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل دوم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل دوم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آبان 1399 | مباحث: فصل 2: عددهای حقیقی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۰۹
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1 و 2

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1 و 2

نوع امتحان: مستمری | سرفصل امتحان: فصل 1 و 2 علوم تجربی نهم | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۱
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل اول

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل اول

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 31 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: مهر 1399 | مباحث: فصل 1: مجموعه ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۱۴