نوع امتحان: مستمری

سرفصل امتحان: فصل 1 و 2 علوم تجربی نهم

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 15

مطالب مرتبط: