پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۸ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت اول :: علوم تجربی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم مدرسه شهید بهشتی با جواب | دی 1401

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم مدرسه شهید بهشتی با جواب | دی 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول (دی 1401) | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی ماه 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1400

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول (دی 1400) | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی ماه 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۴۲
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد صفحه: 23 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم دی 1399 مدارس انرژی اتمی شیراز، البرز شهریار، میرداماد ری، شهید دکتر مفتح و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۴۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه حاج فراهانی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه حاج فراهانی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه عبدالحسین زمانی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه عبدالحسین زمانی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه انرژی اتمی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه انرژی اتمی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۱۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه شهید دکتر مفتح | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه شهید دکتر مفتح | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۷۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه البرز شهریار | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه البرز شهریار | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 28 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۰۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه میرداماد | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه میرداماد | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 29 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۱۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه رازی | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه رازی | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۷۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (فیزیک)

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (فیزیک)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی (فیزیک) | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۸۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99 (زیست شناسی)

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99 (زیست شناسی)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی (زیست شناسی) | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (شیمی)

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99 (شیمی)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: علوم تجربی (شیمی) | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۷۸
دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1401 و 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1401 و 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول نهم همراه با (جواب) پاسخنامه تشریحی | دی ماه 1398 و 1399 و 1400 و 1401 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۶۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی-زمین) نهم مدرسه سرای دانش با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی-زمین) نهم مدرسه سرای دانش با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 3 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 12 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۳۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 11 (شامل: تعاریف مفهوم - صحیح و غلط - جای خالی - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۷۶
امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش شیمی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۰۴
امتحان نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

امتحان نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش زیست شناسی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۴۹