پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت اول :: علوم تجربی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | دی 99

(نمونه سوال امتحان علوم تجربی نهم با جواب) - پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحات: 2صفحه سوال و 2صفحه جواب - تعداد سوال: 13 سوال

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی-زمین) نهم مدرسه سرای دانش با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی-زمین) نهم مدرسه سرای دانش با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 3 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 12 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | دی 98

(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 11 (شامل: تعاریف مفهوم - صحیح و غلط - جای خالی - تشریحی)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۰
امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

امتحان نوبت اول علوم تجربی (شیمی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش شیمی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۴
امتحان نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

امتحان نوبت اول علوم تجربی (زیست شناسی) پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی 98

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش زیست شناسی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۲