این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش شیمی علوم تجربی پایه نهم می‌باشد.

نوع سوالات: درست یا نادرست / جای خالی / پاسخ کوتاه / پاسخ تشریحی / تعاریف

پاسخنامه تشریحی: دارد