بیست شـــو با بیست شو، بیست شوید

پیشنهاد ویژه بیست شو برای موفقیت در امتحان هماهنگ خرداد

۴۴ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: علوم تجربی» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/08 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۴۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۰۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 28 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۳
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (فیزیک) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی(فیزیک) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/24 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (زیست شناسی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (زیست شناسی) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی (زیست شناسی) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/12 | تعداد سوال:98 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۶
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد انقلاب) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی(شیمی و زمین) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/21 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | خرداد 99

امتحان نوبت دوم علوم تجربی (شیمی و زمین) نهم مدرسه سرای دانش (واحد رسالت) با جواب | خرداد 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد) | درس: علوم تجربی(شیمی و زمین) نهم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/21 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/09 | تعداد سوال: 26 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98 (استعدادهای درخشان)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98 (استعدادهای درخشان)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  (استعدادهای درخشان) | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: کهگیلویه و بویراحمد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/24 | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مرکزی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مرکزی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 21  تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان کردستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان کردستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: کردستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰۲