پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مستمری نهم» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 8

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 8

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 8: حِوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الْأُ‏جْرَةِ | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: فروردین 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۸۶
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 7

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 7

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 7: ثَمَرَةُ الْجِدِّ | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/12/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۸۵
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 6

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 6

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 6: تَغْییرُ الْحَیاةِ | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: بهمن 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۵۸
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  آذر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۰۹
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 3

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 3

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | مباحث: فصل 3: درس 5 و درس 6 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۱۶
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 2

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 2

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | مباحث: فصل 2: درس 3 و درس 4 | شامل 2 آزمون 12 سوالی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۱۴
نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 1

نمونه سوال امتحان مستمری مطالعات اجتماعی نهم با جواب | فصل 1

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | مباحث: فصل 1: درس 1 و درس 2 | شامل 2 امتحان 12 سوالی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: مهر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۰۲
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 7

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 7

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 7: آثاری از گذشته زمین | تعداد سوال: 24 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۷۹
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 6

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 6

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 6: زمین ساخت ورقه ای | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: آذر 1398 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۸
بسته سوالات امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1 تا 6

بسته سوالات امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1 تا 6

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه: 26 | مباحث: درس 1 تا 6

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۳۹
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 6

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 6

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/21 | مباحث: Lesson 6: Health and Injuries

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۵۰
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 5

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 5

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/01/24 | مباحث: Lesson 5: Media

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۵۶
سوالات طبقه بندی شده پیام های آسمان نهم با جواب | درس 1 تا 12

سوالات طبقه بندی شده پیام های آسمان نهم با جواب | درس 1 تا 12

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): سوالات طبقه بندی شده (درس به درس) | کتاب: پیام های آسمان نهم | مباحث: درس 1 تا 12 | تعداد صفحه: 22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۹۶
نمونه سوال امتحان مستمری عربی دهم با جواب | درس 1 تا 3

نمونه سوال امتحان مستمری عربی دهم با جواب | درس 1 تا 3

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی دهم | مباحث: درس 1 تا 3 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آذر 1398 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۷۳
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 5

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 5

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 5: نیرو | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آذر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۰۶
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 4

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 4

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 4: حرکت چیست؟ | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۱۴
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 3

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 3

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۴۹
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 2

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 2

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر | تعداد سوال: 18 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: مهر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۵
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  1399/08/28 | مباحث: درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۸۳
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  مهر 1399 | مباحث: درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۳۶