پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 1: شخصیت

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 1: شخصیت


معنی درس سوم زبان انگلیسی نهم: Personality

Personality
شخصیت

معنی مکالمه صفحه 16 زبان انگلیسی نهم

Ehsan: Who is your best friend at school?

احسان: بهترین دوستت در مدرسه چه کسی است؟

Parham: Reza.

پرهام: رضا.

Ehsan: What’s he like?

احسان: اون چطور آدمی هست؟

Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.

پرهام: اوه، اون واقعا عالیه! او باهوش و مهربان هست.

Ehsan: Is he hard-working too?

احسان: سخت کوش هم هست؟

Parham: Yes! And he’s always very helpful.

پرهام: بله! و خیلی مفید هست. (به دیگران کمک میکند)

Ehsan: How?

احسان: چطور؟

Parham: He always helps me with my lessons.

پرهام: او همیشه در درس هایم به من کمک میکنه.

ترجمه تمرین 1 صفحه 17 زبان انگلیسی نهم

Are you hard-working? Yes, I am.

آیا تو سخت کوش هستی؟ بله، من هستم.

Is he clever? Yes, he is.

آیا او باهوش هست؟ بله، او هست

Is Zahra talkative? No, she isn’t.

آیا زهرا پرحرف است؟ نه، او نیست.

Are they neat? Yes, they are.

آیا آنها مرتب هستند؟ بله، آنها هستند.

Are they upset? No, they’re not.

آیا آنها غمگین هستند؟ نه آنها نیستند.

ترجمه تمرین 2 صفحه 17 زبان انگلیسی نهم

What’s your friend like? He’s very funny.

دوست تو چطور آدمی هست؟ او خیلی بامزه هست.

What’s your mother like? She’s very kind and patient.

مادرت چطوریه؟ او خیلی مهربان و صبور هست.

What’s he like? He is quiet.

او چگونه هست؟ او (پسر) خیلی آرام هست.

What’s she like? She is clever.

او (دختر) چگونه است؟ او باهوش است.

What are you like? I’m a bit serious.

تو چگونه هستی؟ من کمی جدی هستم.

What are they like? They are very kind.

آنها چگونه هستند؟ آنها خیلی مهربان هستند.

ترجمه Language Melody صفحه 20 زبان انگلیسی نهم

Teacher: Farzaneh is a clever student. Everybody likes her.

فرزانه دانش آموز باهوشی است. همه او را دوست دارند.

Samira: Yes. I know. She is also very helpful.

بله. میدانم. او همچنین به دیگران کمک میکند.

Teacher: Well, you can ask her for help.

خب، نو میتونی ازش درخواست کمک کنی؟

Samira: Ok, I’ll ask her to help me with my English.

خیلی خب، من ازش میخوام در زبان انگلیسی کمک کند.


1. He’s very kind.

1- او خیلی مهربان است.

2. She’s very patient.

2- او خیلی صبور است.

3. You are very clever.

3- تو خیلی باهوش هستی.

4. Everybody likes her.

4- همه او را دوست دارند.

5. I do my homework.

5- من تکلیفم را انجام میدهم

6. She works for a company.

6- او برای یک شرکت کار میکند.

جواب Find it صفحه 23 زبان انگلیسی نهم

I’m Mohsen. This is my classroom. There are 25 students in my class. I have a lot of friends. My best friend is Vahid. He’s a good student. He is helpful and hard-working, but he is not very careful. He usually forgets important things. It’s a big problem.

جواب Tell Your Classmates صفحه 23 زبان انگلیسی نهم

Example: My sister is really kind.

1. My mother is good cooker.

2. My sister is hard working.

3. My brother is funny.

4. My sister is happy.

5. My mother is friendly.

مطالب پیشنهادی:

جواب Listening, Reading and Writing صفحه 25 زبان انگلیسی نهم

1. What’s Iran like?

1- ایران چگونه است؟

Iran is a great country.

ایران یک کشور عالی است.

2. What are Iranian people like?

2- مردم ایران چطور هستند؟

Iranian people are kind, breav and hard-working

مردم ایران مهربان، شجاع و سخت کوش هستند.

جواب Reading, Speaking, Listening and Writing صفحه 26 زبان انگلیسی نهم

Are you brave?

Yes, i am. یا No, i am not.

Is your brother talkative?

Yes, he is. یا No, he is not.

Are your family members neat?

Yes, they are. یا No, they are not.

Who is brave?

My sister is (sister’s) brave.

Who is friendly?

My mother is (mother’s) friendly.

What’s your father like?

He is (He’s) kind.

جواب Role Play صفحه 27 زبان انگلیسی نهم

Reza is my best friend. he is very kind and always help me with my lesson. i think he is a funny and great boy.

رضا بهترین دوست من است. او بسیار مهربان است و همیشه در درس هایم به من کمک میکند. من فکر میکنم او یک پسر بامزه و عالی است

معنی لغات درس 1 زبان انگلیسی نهم

patient

صبور

bit

کم

personality

شخصیت

hard-working

کوشا

neat

مرتب و منظم

careful

مراقب

What’s he like?

او چه جور آدمی است؟

kind

مهربان

funny

با مزه

how

چطور

talkative

پرحرف

also

همچنین

careless

بی‌دقت

clever

باهوش

homework

تکلیف منزل

pleasant

خوشایند

happy

خوشحال

lazy

تنبل

shy

خجالتی

company

شرکت

cruel

بی‌رحم

rude

بی‌ادب

always

همیشه

helpful

مفید

generous

بخشنده

friendly

دوستانه

everybody

همه

member

عضو

great

عالی

polite

مؤدب

upset

ناراحت

nervous

مضطرب

selfish

خودخواه

serious

جدی

brave

شجاع

angry

عصبانی

لیست تمام گام به گام‌های زبان انگلیسی نهم:
۹۹/۱۱/۳۰ تعداد بازدید: ۱۲۸۹۸

انگلیسی نهم

گام به گام انگلیسی نهم

نظرات کاربران
اوف خیلی خوبع
ریز ب ریز اوردع واس خرداد اوکیع دمتون گرم
سجاد بامری
مممنون بهم خیلی کمک کرد از نویسندشون ممننونم خیلی یاد گرفتم
۱ دی ۰۰، ۰۰:۰۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
خیلی ممنونم. امیدوارم موفق باشید.
توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی