پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۲ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت اول :: انگلیسی» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد صفحه: 19 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم دی 1399 مدارس شهدای فرهنگی، شهید بهشتی، پویش، شاهد ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۶۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه شهدای فرهنگی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه شهدای فرهنگی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۰۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه پویش | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه پویش | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۶۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه امجدی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه امجدی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۱۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه شهید بهشتی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه شهید بهشتی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۹۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۴۴
نمونه سوال امتحان تستی نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه سروش | دی 99

نمونه سوال امتحان تستی نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه سروش | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: تستی نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۴۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه شاهد نکا | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی نهم با جواب مدرسه شاهد نکا | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: زبان انگلیسی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۷۸
دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1401 و 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1401 و 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول نهم همراه با (جواب) پاسخنامه تشریحی | دی ماه 1398 و 1399 و 1400 و 1401 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۶۴
نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 99

نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی نهم مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) با جواب | دی 99

(نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی نهم): نوع نمونه سوال: رسمی نوبت اول - پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد سوال: 8 - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال و 1 صفحه جواب 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۲۱
نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 99

نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه سرای دانش (واحد سعادت آباد) با جواب | دی 99

(نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی نهم): نوع نمونه سوال: رسمی نوبت اول - پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد سوال: 7 - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال و 1 صفحه جواب 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۱
آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم دبیرستان سرای دانش واحد انقلاب با پاسخنامه | دی‌ماه 98

آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم دبیرستان سرای دانش واحد انقلاب با پاسخنامه | دی‌ماه 98

نوع آزمون: رسمی نوبت اول / پاسخنامه تشریحی: دارد / تعداد سوال: 11 / سال تحصیلی:98-99

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۰۵