پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه شهدای فرهنگی اصفهان
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: دی 1399

مباحث:
Lesson 1: Personality
Lesson 2: Travel
lesson 3: Festivals and Ceremonies

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/811 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: