پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۷ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: مستمری :: انگلیسی» ثبت شده است

بسته سوالات امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1 تا 6

بسته سوالات امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1 تا 6

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه: 26 | مباحث: درس 1 تا 6

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۳۲
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 6

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 6

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/21 | مباحث: Lesson 6: Health and Injuries

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۳۰
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 5

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 5

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/01/24 | مباحث: Lesson 5: Media

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۶۹
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 4

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 4

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/12/10 | مباحث: درس 4: خدمات

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۲۹
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 3

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 3

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/09/22 | مباحث: درس 3: جشنواره ها و تشریفات

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۱۰
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 2

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 2

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/08/25 | درس 2: سفر

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۷۷
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/07/28 | مباحث: Lesson 1: Personality

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۴۳