پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: مستمری :: ریاضی» ثبت شده است

بسته نمونه سوالات امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل به فصل (فصل 1 تا 8)

بسته نمونه سوالات امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل به فصل (فصل 1 تا 8)

پیشنهاد ویژه پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه: 35 | مباحث: فصل 1 تا 8

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۴۹
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هشتم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هشتم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: اردیبهشت 1400 | مباحث: فصل 8: حجم و مساحت

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۷۸
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هفتم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هفتم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: فروردین 1400 | مباحث: فصل 7: عبارت های گویا

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۲۳
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل ششم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل ششم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: اسفند 1399 | مباحث: فصل 6: خط و معادله خط

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۹۴
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل پنجم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل پنجم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: بهمن 1399 | مباحث: فصل 5: عبارت های جبری 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۲۵
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل چهارم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل چهارم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آذر 1398 | مباحث: فصل 4: توان و ریشه

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۱۰
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل سوم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل سوم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: آذر 1399 | مباحث: فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۷۸
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل دوم

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل دوم

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آبان 1399 | مباحث: فصل 2: عددهای حقیقی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۴۱
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل اول

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل اول

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: ریاضی نهم | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 31 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: مهر 1399 | مباحث: فصل 1: مجموعه ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۷۹