پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: مستمری :: ریاضی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل به فصل (فصل 1 تا 8)

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل به فصل (فصل 1 تا 8)

پاسخنامه تشریحی: دارد | فصل 1: مجموعه ها | فصل 2: عددهای حقیقی | فصل 3: هندسه و استدلال | فصل 4: توان و ریشه | فصل 5: عبارت های جبری | فصل 6: خط و معادله خط | فصل 7: عبارت های گویا | فصل 8: حجم و مساحت

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۲
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هشتم: حجم و مساحت

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هشتم: حجم و مساحت

نوع امتحان: مستمری | فصل 8 ریاضی نهم: حجم و مساحت | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۱
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هفتم: عبارت های گویا

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل هفتم: عبارت های گویا

نوع امتحان: مستمری | فصل 7 ریاضی نهم: عبارت های گویا | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۸
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل ششم: خط و معادله خط

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل ششم: خط و معادله خط

نوع امتحان: مستمری | فصل 6 ریاضی نهم: خط و معادله خط | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۷
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل پنجم: عبارت های جبری

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل پنجم: عبارت های جبری

نوع امتحان: مستمری | فصل 5 ریاضی نهم: عبارت های جبری | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 7

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۳
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل چهارم: توان و ریشه

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل چهارم: توان و ریشه

نوع امتحان: مستمری | فصل چهارم ریاضی نهم: توان و ریشه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۲
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

نوع امتحان: مستمری | فصل سوم ریاضی نهم: استدلال و اثبات در هندسه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۵
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل دوم: عددهای حقیقی

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل دوم: عددهای حقیقی

نوع امتحان: مستمری | فصل دوم ریاضی نهم: عددهای حقیقی | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۸
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل اول: مجموعه ها

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی نهم با جواب | فصل اول: مجموعه ها

نوع امتحان: مستمری | فصل اول ریاضی نهم: مجموعه ها | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۰