گام به گام عربی نهم | درس دوم: اَلْعُبورُ الْآمِنُ

گام به گام عربی نهم | درس دوم: اَلْعُبورُ الْآمِنُ


معنی و ترجمه درس دوم عربی نهم: اَلْعُبورُ الْآمِنُ

اَلْعُبورُ الْآمِنُ
عبور امن

رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَةِ حَزیناً؛ عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِدَةِ مَعَ أُسْرَتِهِ، بَدَأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَةً وَ ذهََبَ إلِیَ غرُفتَِهِ؛ ذهََبَ أبَوهُ إلَِیهِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُ وَ سَأَلَهُ: «لِماذا ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟!» أَجابَ: «هَلْ تَعْرِفُ صَدیقی حُسَیناً؟» قالَ: «نَعَم؛ أَعْرِفُهُ؛ هوَ وَلَدٌ ذَکیٌّ وَ هادِئٌ. ماذا حَدَثَ لَهُ؟» أَجابَ سَجّادٌ: «هوَ رَقَدَ فِی الْمُسْتَشفَی؛ تَصادَمَ بِالسَّیّارَةِ؛

سجاد با ناراحتی از مدرسه برگشت؛ وقتی که با خانواده‌اش بر سر سفره نشست. ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت. پدرش نزد او رفت و با او صحبت کرد و از او پرسید: «چرا غذا نخوردی؟!» جواب داد: «آیا دوستم حسین را می‌شناسی؟» گفت: «بله» او را می‌شناسم. او پسر باهوش و آرامی است. چه اتفاقی برای او افتاده است؟ سجاد جواب داد: او در بیمارستان بستری شد؛ با ماشین تصادف کرد.

حَدَثَ التَّصادُمُ أَمامی؛ عِندَما شاهَدْتُهُ عَلَی الرَّصیفِ الْمُقابِلِ؛ نادَیْتُهُ؛ فَقَصَدَ الْعُبورَ بِدونِ النَّظَرِ إلَی السَّیّاراتِ و مِنْ غَیْرِ مَمَرِّ الْمُشاةِ؛ فَاقْتَرَبَتْ سَیّارَةٌ مِنْهُ وَ صَدَمَتْهُ. کانَتْ سُرعَةُ السَّیّارَةِ کَثیرَةً.»

«تصادف جلوی من اتفاق افتاد؛ هنگامی که او را دیدم او را صدا زدم، ناگهان از خیابان عبور کرد و به چپ و راست نگاه نکرد، ماشینی به او نزدیک شد و به او برخورد کرد.»

قالَ أَبوهُ: «کَیْفَ حالُهُ الْآن؟»

پدرش گفت: «حالا چطور است؟»

قالَ سجّادٌٌ: «هوَ مَجروحٌ.»

سجاد گفت: «او زخمی است.»

فِی الْیَومِ التّالی طَلَبَ الْمُدَرِّسُ مِنْ تَلامیذِهِ کِتابَةَ قَوانینِ الْمُرورِ وَ رَسْمَ إشاراتِ الْمُرورِ فی صَحیفَةٍ جِداریَّةٍ و رِعایةَ الْأَعمالِ الصَّحیحَةِ فِی الشَّوارعِ و الطُّرُقِ.

در روز بعد معلم از دانش آموزانش خواست قوانین رانندگی را در یک روزنامهٔ دیواری بنویسند.

ثُمَّ أَخَذَ الْمُدیرُ تَلامیذَ الْمَدرَسَةِ إِلَی مِنطَقَةِ تَعلیمِ الْمُرورِ و بَعْدَ یَومَینِ جاءَ شُرطِیٌّ إلِیَ الْمَدرَسَةِ مِن إِدارَةِ الْمُرورِ لِشَرْحِ إشاراتِ الْمُرورِ وَ طَلَبَ مِنهُم الْعُبورَ مِن مَمَرِّ الْمُشاةِ.

سپس مدیر مدرسه از اداره راهنمایی و رانندگی خواست علامت‌های راهنمایی و رانندگی را شرح دهند. پلیس راهنمایی و رانندگی آمد و علائم لازم برای دانش‌آموزان را توضیح داد و از آن‌ها خواست که از محل عبور پیاده عبور کنند.

کَتَبَ التَّلامیذُ صَحیفَةً جِداریَّةً وَ رَسَموا فیها عَلاماتِ الْمُرورِ وَ شَرَحوا مَعانیَها.

دانش‌آموزان یک روزنامهٔ دیواری نوشتند و در آن علامت‌های راهنمایی و رانندگی را کشیدند و معانی آن را توضیح دادند.

السَّیرُ فی هذَا الطَّریقِ مَمنوعٌ.

ورود ممنوع

إشارةُ مُرورِ الْمُشاةِ.

ترافیک عابر پیاده

الدَّوَرانُ عَلَی الْیَمینِ مَمنوعٌ.

گردش به راست ممنوع

تَقْتَرِبُ مِنَ الْمَطْعَمِ.

به رستوران نزدیک می‌شوید

الدَّوَرانُ عَلَی الْیَسارِ مَمنوعٌ.

گردش به چپ ممنوع

مَمَرُّ الْمُشاةِ.

محل عبور عابر پیاده

جواب درست یا نادرست صفحه 18 عربی نهم

درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را بر اساس متن درس بنویسید.

1- کانَ مَوضوعُ الصَّحیفَةِ الْجِداریَّةِ قَوانینَ الْمُرورِ. (درست)

2- أَخَذَ الْمُدیرُ التَّلامیذَ إلَی مِنطَقَةِ تَعلیمِ الْمُرورِ. (نادرست)

3- رَقَدَ حسینٌ فِی مُستَوصَفٍ قَریبٍ مِن بَیتِهِ. (نادرست)

4- رَجَعَ سجّادٌ إلَی مَنزِلِهِ مَسروراً. (نادرست)

5- أُسْرَةُ سجّادٍ ما عَرَفَتْ حُسَیناً. (درست)

جواب فعالیت صفحه 19 عربی نهم

1- سه حرف اصلی این کلمات چیست؟

رافِع، مَرْفوع، رَفیع: ر ف ع

ناظِر، مَنْظور، نَظیر: ن ظ ر

قادِر، مَقْدور، قَدیر: ق د ر

حروفی که همراه حروف اصلی می‌آیند؛ «حروف زائد» نامیده می‌شوند. این حروف معنای جدیدی به کلمه می‌دهند. حروف اصلی کلم‌ها به ترتیب با سه حرف «ف ع ل» سنجیده می‌شوند.

م ج ا ل س ة = مُجالَسَة
م ف ا ع ل ة = مُفاعَلَة

2- بیشتر کلمات در زبان عربی وزن دارند؛ مثال:

کلمات وزن
ناصِر - عارِف - ظالِم - فاتِح - قاتِل - ضارِب - رافِع فاعِل
مَنْصور - مَعْروف - مَظْلوم - مَفْتوح - مَقْتول - مَضْروب - مَرْفوع مَفْعول

کدام کلمه بر وزن فاعِل و کدام بر وزن مَفْعول است؟

مَقْطوع - حامِد - عابِد - مَذْکور

مفعول - فاعل - فاعل - مفعول

جواب ترجمه صفحه 20 عربی نهم

ترجمه کنید.

یا صانِعَ کُلِّ مَصْنوعٍ، یا خالِقَ کُلِّ مَخْلوقٍ.

ای سازندهٔ هر ساخته شده. ای آفریدگار هر آفریده شده.

جواب التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحه 20 عربی نهم

حروف اصلی و ترجمهٔ کلمات زیر را بنویسید.

عابِد، مَعْبود

( ع ب د ) عبادت کننده، عبادت شده

فاتِح، مَفْتوح

( ف ت ح ) گشاینده، گشاده شده

کاتِب، مَکْتوب

( ک ت ب ) نویسنده، نوشته شده

ضارِب، مَضْروب

( ض ر ب ) زننده، زده شده

خادِم، مَخْدوم

( خ د م ) خدمتکار، خدمت شده

شاهِد، مَشْهود

( ش ه د ) بیننده، دیده شده

جواب التَّمْرینُ الثّانی صفحه 21 عربی نهم

وزن کلمات جدول را بنویسید.

ریشه ماضی مضارع مدر
خ ر ج أَخْرَجَ یُخْرِجُ إخْراج
أفْعَلَ یُفْعِلُ إفْعال
س ل م سَلَّمَ یُسَلِّمُ تَسْلیم
فَعَّلَ یُفَعِّلُ تفْعیل
ع ل م تَعامَلَ یَتَعامَلُ تَعامُل
تفاعَلَ یَتفاعَلُ تَفاعُل
ع ل م تَعَلَّمَ یَتَعَلَّمُ تَعَلُّم
تَفَعَّلَ یَتَفَعَّلُ تَفَعُّل
خ د م اِسْتَخْدَمَ یَسْتَخْدِمُ اِسْتِخْدام
إسْتَفْعَلَ یَسْتَفْعِلُ اِسْتِفْعال
س ف ر سافَرَ یُسافِرُ مُسافَرَة
فاعَلَ یُفاعِلُ مُفاعَلَة
ک س ر اِنْکَسَرَ یَنْکَسِرُ اِنْکِسار
اِنْفَعَلَ یَنْفَعِلُ اِنْفِعال
ش غ ل اِشْتَغَلَ یَشْتَغِلُ اِشْتِغال
اِفْتَعَلَ یَفْتَعِلُ اِفْتِعال
مطالب پیشنهادی:

جواب التَّمْرینُ الثّالِثُ صفحه 22 عربی نهم

هر کلمه را به عبارت مرتبط با آن وصل کنید.

1- قَوانینُ الْمُرورِ قَواعِدُ السَّیرِ وَ الْمُرورِ فِی الشَّوارِعِ وَ الطُّرُقِ.

قوانین راهنمایی و رانندگی (قوانین عبور و مرور در خیابان و جاده)

2- اَلْمُسْتَشْفَی مَکانٌ مُجَهَّزٌ لِفَحْصِ الْمَرضَی

بیمارستان (مکانی مجهز برای رسیدگی به بیماران)

3- اَلرَّصیفُ جانِبٌ مِنَ الشّارِعِ لِمُرور النّاسِ.

پیاده رو ( قسمتی از خیابان برای عبور مردم)

4- اَلصَّحیفَة أَوراقٌ فیها أَخبارٌ وَ مَعلوماتٌ أُخْرَی

روزنامه ( برگه‌هایی که در آن خبرها و اطلاعات دیگر است.)

5- اَلْبُکاءُ جَرَیانُ الدُّموعِ مِنَ الْحُزْنِ.

گریه کردن (جریان اشک از ناراحتی)

جواب التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 22 عربی نهم

جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید.

هوَ - هُما - هُم - هیَ - هُنَّ - أَنتَ - أَنتُما - أَنتُم - أَنتِ - أَنتُنَّ - أَنا - نَحْنُ

من أَنا
تو أَنتَ أَنتِ
او هوَ هیَ
ما نَحْنُ
شما أَنتُم أَنتُنَّ أَنتُما
ایشان هُم هُنَّ هُما

جواب التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحه 23 عربی نهم

در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید. «یک کلمه اضافه است.»

التّالی / جِداریَّةٍ / تَصادَمَتا / تِلْمیذٌ / الدُّموعُ / حَدَثَ

1- یا زَمیلی، ما بِکَ؟ لِمَ أنتَ حَزینٌ؟ ماذا حَدَثَ

ای هم کلاسی تو را چه شده است؟ برای چه ناراحت هستی؟ چه اتفاقی افتاده است؟

2- اَلتَّلامیذُ مَشغولونَ بِتَهیِئَةِ صَحیفَةٍ جِداریَّةٍ

دانش‌آموزان مشغول تهیهٔ روزنامه دیواری هستند.

3- أَخی تِلْمیذٌ فِی الصَّفِّ السّادِسِ الاِبتِدائیِّ.

برادرم دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی است.

4- اَلسَّیّارَتانِ تَصادَمَتا أَمامَ بابِ الْمَصنَعِ.

دو ماشین مقابل درب کارگاه تصادف کرد.

5- الدُّموعُ جاریَةٌ عَلَی وَجْهِ الطِّفلَةِ.

اشک‌ها بر صورت کودک جاری هستند.

جواب التَّمْرینُ السّادِسُ صفحه 23 عربی نهم

کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه‌ها «ناهماهنگ» است؟

1- هادِئ - سَیّارَة - سَفینَة - طائِرَة

آرام - ماشین - کشتی - هواپیما

2- شارِع - ساحَة - خاتَم - رَصیف

خیابان - میدان - انگشتر - پیاده‌رو

3- أَکَلَ - رَأَی - شاهَدَ - نَظَرَ

خورد - دید - دید - دید

4- ماء - شَراب - شای - جار

آب - نوشیدنی - چای - همسایه

5- یَد - لِسان - سِنّ - نادیٰ

دست - زبان - دندان - صدا زد

جواب التَّمْرینُ السّابِعُ صفحه 24 عربی نهم

آیه و احادیث زیر را ترجمه کنید. سپس کلماتی بر این وزن‌ها در آنها بیابید.

فاعِل: عالِم - یَفْعُلُ: یَسْتُرُ - فَعالَة: سَعادة - شَقاوَة - فِعْل: عِلم - فِعال: عِباد

1- «إِنَّ اللهَ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (فاطر 38)

قطعاً خداوند به اسرار آسمان‌ها و زمین دانا است.

2- مِنْ سَعادَةِ ابْنِ آدَمَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ مِنْ شَقاوَةِ ابْنِ آدَمَ سوءُ الْخُلُقِ. ( رسول الله)

از خوشبختی انسان اخلاق خوب و از بدبختی انسان اخلاق بد است.

3- شَرَفُ الْمَرْءِ بِالْ عِلْمِ وَ الْأَدَبِ لا بِالْأَصْلِ وَ النَّسَبِ. (امام علی)

ارزش انسان به علم و ادب است نه به اصل و نصب.

4- إِنَّ أَحَبَّ عِبادِ اللهِ إِلَی اللهِ أّنْصَحُهُم لِعِبادِهِ. (رسول الله)

قطعاً محبوب‌ترین بندگان خدا نزد او اندرزگوترین آنها برای بندگانش است.

5- حُسْنُ الْأَدَبِ یَسْتُرُ قُبْحَ النَّسَبِ. (امام علی)

ادب نیکو، زشتی نسب را می‌پوشاند.

جواب التَّمْرینُ الثَامِنُ صفحه 25 عربی نهم

متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش‌های آن را بیابید.

أَنا طالِبٌ فِی الصَّفِّ التّاسِعِ. اِسمی إِسحاقُ. لی أُختانِ: مَهْدیم وَ لالین، هُما صَغیرَتانِ فَلا تَذهَبانِ إلی الْمَدرَسَةِ و عِنْدی أَخَوانِ: هاشِمٌ وَ جَوادٌ. هاشِمٌ أَکبَرُ أَولادِ الْأُسرَة؛ إنَّهُ تَخَرَّجَ مِنَ الْمَدرَسَةِ وَ الْآنَ هوَ حَلْوانیٌّ. جَوادٌ فِی الصَّفِّ السّابِعِ. نَحنُ مِنْ مَدینَةِ «سَراوان» فی مُحافَظَةِ «سیستان و بلوشِستان».

1- لِماذا لا تَذهَبُ مَهْدیم وَ لالین إلَی الْمَدرَسَةِ؟ لِأَنَّهُما صَغیرتَانِ

چرا مهدیم و لاین به مدرسه نمی‌روند؟

2- مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ فی هذهِ الْأُسُرَةِ؟ هاشِمٌ

اسم بزرگ‌ترین پسر خانواده چیست؟

3- مَن تَخَرَّجَ مِنَ الْمَدرَسَةِ؟ هاشِمٌ

چه کسی از مدرسه فارغ التحصیل شد؟

4- مِنْ أَینَ هذِهِ الْأُسُرَةُ؟ مِنْ مَدینهِ « سراوان»

این خانواده اهل کجا هستند؟

5- فی أَیِّ صَفٍّ إِسحاقُ؟ فی الصَّفِّ التاسِع

اسحاق در کدام کلاس است؟

6- کَم أُختاً لِإِسحاق؟ لَهُ اُختانِ

اسحاق چند خواهر دارد؟

جواب التَّمْرینُ التَاسِعُ صفحه 26 عربی نهم

با استفاده از کلمات زیر جدول را حل کنید و رمز را به دست بیاورید.

تَصادُمات / تَکَلُّم / تَلامیذ / نادَیْتُم / مَلاعِب / أَزْهار / مُسْتَشْفَی / اِقْتَرَبْتَ / شَقاوَة / أَنْصَح / تَنْظُرونَ / حَذَّرْتُما / أَخَوات / إخْوَة / بُکاء / سَیّارات / وَقَعْتَ / أَلْوان / یَرْسُمْنَ / أَسماک / فِضَّة / حَزینَة / فَجْأَةً

1) ناگهان: فَجْأَةً

2) نقّاشی می‌کنند: یَرْسُمْنَ

3) بیمارستان: مُسْتَشْفَی

4) افتادی: وَقَعْتَ

5) نقره: فِضَّة

6) صدا زدید: نادَیْتُم

7) دانش آموزان: تَلامیذ

8) ماهی‌ها: أَسماک

9) خواهران: أَخَوات

10) صحبت کردن: تَکَلُّم

11) تصادفات: تَصادُمات

12) نزدیک شدی: اِقْتَرَبْتَ

13) گریه کردن: بُکاء

14) نگاه می‌کنید: تَنْظُرونَ

15) برادران: إخْوَة

16) شکوفه‌ها: أَزْهار

17) ورزشگاه‌ها: مَلاعِب

18) رنگ‌ها: أَلْوان

19) اندرزگوترین: أَنْصَح

20) هشدار دادید: حَذَّرْتُما

21) غمگین: حَزینَة

22) خودروها: سَیّارات

23) بدبختی: شَقاوَة

رمز: «فِی سِعَةِ الأخلاقِ کُنوزُ الارزاقِ»(امام علی (ع))

گنج‌های روزی (روزی‌ها) در خوش اخلاقی است.

جواب نورُ السَّماءِ صفحه 27 عربی نهم

بخوانید و ترجمه کنید.

1- مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (بقره 62)

کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد کار شایسته می‌کند. پاداش آن‌ها نزد پروردگارشان است.

2- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (صف 2)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا می‌گویید چیزی را که انجام نمی‌دهید؟!

3- لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب 21)

به راستی که رسول خدا (ص) الگوی خوبی برای شما است.

4- إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنّی فَإِنّی قَریبٌ (بقره 186)

هر گاه بندگانم از تو دربارهٔ من بپرسند پس همانا من نزدیک هستم.

5- یَرْفَع اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنْکُم (مجادله 11)

خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند بالا می‌برد.

لیست تمام گام به گام‌های عربی نهم:
۹۹/۱۰/۲۳ تعداد بازدید: ۴۳۸۴۸

عربی نهم

گام به گام عربی نهم

نظرات کاربران
خیلی عالیه باریکلااا
نمونه سوال عربی نهم هم بزارید لطفا. برای امتحانات نوبت اول
۴ دی ۰۰، ۱۹:۰۷
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
به مطلب زیر مراجعه نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول عربی نهم با جواب
شایان فرخی
دم بیست شو گرممممممم. سایتتون خیلی خوبه
سارا بهرامی
خیلی عالیییییی
توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی