پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۷ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: مستمری :: عربی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 8

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 8

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 8: حِوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الْأُ‏جْرَةِ | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: فروردین 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۹۲
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 7

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 7

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 7: ثَمَرَةُ الْجِدِّ | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/12/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۸۹
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 6

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 6

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 6: تَغْییرُ الْحَیاةِ | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: بهمن 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۷۲
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: عربی نهم | مباحث: درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  آذر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۰۴
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  1399/08/28 | مباحث: درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۹۹
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب | درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  مهر 1399 | مباحث: درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۱۹
نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب مدرسه | درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان مستمری عربی نهم با جواب مدرسه | درس 1 و 2

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان:  1399/08/10 | مباحث: درس اول و دوم...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۷۱۴