۱۸ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت اول :: عربی» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قم | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1400/03/17 (عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب | دی 1400

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب | دی 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول (دی 1400) | کتاب: عربی نهم | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی ماه 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰۸
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد صفحه: 21 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول عربی نهم دی 1399 مدارس آزادگان سدید تهران، حضرت امیر تهران، میرداماد ری، آل محمد فارس و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه شهید مطهری پیرانشهر | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه شهید مطهری پیرانشهر | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه میرداماد ری | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه میرداماد ری | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه آزادگان سدید تهران | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه آزادگان سدید تهران | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه حضرت امیر تهران | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه حضرت امیر تهران | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه آل محمد اوز | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه آل محمد اوز | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵
نمونه سوال امتحان تستی نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه 22 بهمن | دی 99

نمونه سوال امتحان تستی نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه 22 بهمن | دی 99

پاسخنامه کلیدی: دارد | نوع امتحان: تستی نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 30 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (حافظ) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (حافظ) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم با جواب | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: عربی | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1398/10/14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲
دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول نهم همراه با (جواب) پاسخنامه تشریحی | دی ماه 1398 و 1399 و 1400 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۸۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم مدرسه سرای دانش (واحد مرزداران) با جواب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی نهم مدرسه سرای دانش (واحد مرزداران) با جواب | دی 98

(نمونه سوال امتحان عربی نهم با جواب) - پاسخنامه تشریحی : دارد - تعداد صفحه : 3صفحه سوال و 1 صفحه جواب - تعداد سوال: 12 سوال

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۰
آزمون نوبت اول عربی پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی‌ماه 98

آزمون نوبت اول عربی پایه نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی‌ماه 98

نمونه سوال عربی پایه نهم نوبت اول همراه با جواب. امتحانی کاملا استاندارد و اصولی، متشکل از تنوع سوالی و همراه با پاسخنامه تشریحی.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۰