پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

درس: عربی نهم
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 21
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- مدرسه آزادگان سدید تهران
2- مدرسه حضرت امیر تهران
3- مدرسه میرداماد ری
4- مدرسه آل محمد اوز (فارس)
5- مدرسه شهید مطهری پیرانشهر (آ.غ)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: