پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال عربی نهم» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت شهریور عربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | شهریور 98

امتحان هماهنگ نوبت شهریور عربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | شهریور 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت شهریور | تاریخ برگزاری امتحان: 98/06/06 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان آذربایجان غربی | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان آذربایجان غربی | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهر تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۰۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | نوبت: 8:30 صبح | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان فارس (شیراز - ناحیه2) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان فارس (شیراز - ناحیه2) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 2) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/06 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی (بیرجند) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی (بیرجند) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی (بیرجند) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۵
5 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

5 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: عربی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات عربی استان های: 1- البرز (صبح)، البرز (عصر)، آذربایجان شرقی (آذرشهر)، بوشهر، گیلان (لنگرود)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۹۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گیلان (لنگرود) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گیلان (لنگرود) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (لنگرود) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 17| تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گیلان (حویق) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گیلان (حویق) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (حویق) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت ظهر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت ظهر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | نوبت: ظهر | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی (آذرشهر) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی (آذرشهر) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی (آذرشهر) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۱۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان کرمان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان کرمان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کرمان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۱۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۸۶۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کهگیلویه و بویراحمد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/18 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۷۶