پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۵۰ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: قرآن» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۱۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سیستان و بلوچستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/17 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۵۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان فارس با جواب - خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان فارس با جواب - خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۴۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/28 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۷۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۷۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/21 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۸۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۱۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۲۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمان | خرداد 98

استان: کرمان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۹۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰۵۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان غربی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان غربی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۴۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۹۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۵۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۱۵
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۸۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 10 | نوبت: عصر | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۸۸
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۳۰۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۴۶۵
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۸۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۱۴