پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۵۰ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: قرآن» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۶۱۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمانشاه با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمانشاه با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: کرمانشاه | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۴۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۲۴۲
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوبت امتحان: عصر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۷۰
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوبت امتحان: صبح | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۱۴۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | نوبت: عصر| تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۷۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۷۲
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۵۲۵
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم قرآن پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم قرآن پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/20 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۲۸۷
دانلود سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد ماه) نهم 1398 تا 1403 تمام استان‌ ها با جواب

دانلود سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد ماه) نهم 1398 تا 1403 تمام استان‌ ها با جواب

سوالات امتحانات هماهنگ نوبت دوم (خرداد ماه) پایه نهم تمام استان های کشور همراه با پاسخنامه تشریحی (جواب) | خرداد 1403، 1402، 1401، 1400 و 1398 تهران - البرز ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۸۶۲۴۱