بیست شـــو با بیست شو، بیست شوید

پیشنهاد ویژه بیست شو برای موفقیت در امتحان هماهنگ خرداد

۳۷ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: قرآن» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۴۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کهگیلویه و بویراحمد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/25 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان بوشهر | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان بوشهر | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/18 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سیستان و بلوچستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/17 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان فارس با جواب - خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان فارس با جواب - خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/28 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/21 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمان | خرداد 98

استان: کرمان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان غربی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان غربی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۸