استان: چهارمحال و بختیاری 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01
تعداد سوال: 7
تعداد صفحه سوال: 1

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: