پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال قرآن نهم» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کرمان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کرمان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (ظهر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (ظهر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | نوبت: ظهر | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۹
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم قرآن پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم قرآن پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۳۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/28 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۸۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/28 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۰۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم شهرستان‌های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم شهرستان‌های تهران | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۶۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان شرقی | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان آذربایجان شرقی | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۹۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۹۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۷۹۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۹۹۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کهگیلویه و بویراحمد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/25 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۷۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان بوشهر | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان بوشهر | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/18 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰۶