جواب تدبر صفحه 29 دین و زندگی(1) دهم

با توجه به ترجمه آیات بگویید هر آیه به کدام یک از آثار بهره گیری انسان از عقل اشاره دارد؟

1- و می‌گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می‌کردیم، در میان دوزخیان نبودیم. (مُلک، 10)

تشخیص راه خود از بد

2- آنها [دشمنان اسلام] را متحد می‌پنداری درحالی که دل‌هایشان پراکنده است؛ این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌کنند. (حَشْر، 14)

در یافتن حقایق

3- آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می‌خوانید، آن را به مسخره و بازی می‌گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی‌کنند. (مائده، 58)

دوری از جهل و نادانی

جواب تدبر صفحه 33 دین و زندگی(1) دهم

با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید شیطان از چه راه‌هایی انسان را فریب می‌دهد؟

1- شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. (مائده، 91)

غافل کردن انسان از راه خدا

2- و شیطان، هر کاری را که [گناهکاران] می‌کردند، در نظرشان زینت داد. (انعام، 43)

زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه

3- کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است. (محمد، 25)

سر گرم کردن انسان به آرزوهای سراب گونه‌ٔ دنیا

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 34 دین و زندگی(1) دهم

1- آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری‌ها می‌شود؟

خیر شیطان تنها تحریک کننده و دعوت گر انسان به بدی است و قدرت دخالت در تصمیم گیری‌های انسان را ندارد، عامل اصلی انحراف خود انسان است که می‌تواند به او اجازه وسوسه دهد یا اینکه راه فریب را به رویش ببندد.

2- چه رابطه ای میان «توانایی‌ها و سرمایه‌ها» و «هدف» وجود دارد؟

لازمهٔ رسیدن به هر هدف داشتن توانایی‌ها و سرمایه‌های متناسب با آن هدف است. اگر انسان هدفی داشته باشد، امّا توانایی و سرمایه‌های لازم برای رسیدن به آن هدف در اختیار او نباشد، هدفی که انتخاب کرده است دست نیافتنی خواهد بود.