پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: شهرستان های تهران
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: