پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرستانهای تهران» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم شهرستان های تهران با جواب + فایل صوتی | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم شهرستان های تهران با جواب + فایل صوتی | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | فایل صوتی: دارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 5

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03 | تعداد صفحه سوال: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۲۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۸۶۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم شهرستان‌های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم شهرستان‌های تهران | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۶۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املای فارسی پایه نهم شهرستان های تهران | خرداد 1400

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | شهرستان های تهران | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/28 | تعداد صفحه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۴۰