پاسخنامه تشریحی: دارد
درس: مطالعات اجتماعی پایه نهم
سال تحصیلی: 1400-1399
تعداد صفحات بسته: 54
------------------------------
شامل سوالات استان های:

1- شهر تهران
2- سمنان
3- همدان
4- زنجان (صبح)
5- سیستان و بلوچستان
6- کرمان
7- گلستان
8- هرمزگان
9- خراسان رضوی (مشهد)
10- خراسان رضوی (طرقبه - شانیدز)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: