پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بسته های 10 سری» ثبت شده است

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: پیام‌های آسمان | تعداد صفحه: 46 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) پیام‌های آسمان نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، سمنان و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۳۹
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: قرآن | تعداد صفحه: 33 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) قرآن نهم استانهای تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۷۴
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: آمادگی دفاعی | تعداد صفحه: 32 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) آمادگی دفاعی نهم استانهای تهران، اصفهان، زنجان، مازندران، البرز و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۵۵۷
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: عربی | تعداد صفحه: 55 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) عربی نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، همدان،البرز و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۸۳۶
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: مطالعات اجتماعی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات مطالعات اجتماعی استان های: شهر تهران، سمنان، همدان، زنجان (صبح)، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، هرمزگان، خراسان رضوی (مشهد)، خراسان رضوی (طرقبه - شانیدز)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۰۰۸
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: زبان انگلیسی | تعداد صفحه: 56 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) زبان انگلیسی نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، سمنان، زنجان و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۲۳۱
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: علوم تجربی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات علوم تجربی استان های: ایلام، قم (صبح)، قم (عصر)، بوشهر، همدان، کرمان، گیلان (لاهیجان)، قزوین (صبح)، یزد

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۲۷۰
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: ریاضی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات ریاضی استان های: تهران، شهرستانهای تهران، مازندران(صبح)، مازندران(عصر)، سمنان، زنجان(صبح)، زنجان(عصر)، فارس(شیراز)، خوزستان(8:30صبح)، خوزستان(10:30صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۴۶۱۴