پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بسته های 10 سری» ثبت شده است

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: فارسی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 44 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ فارسی استان های تهران، البرز (صبح و عصر)، خراسان رضوی، زنجان، کرمانشاه، لرستان، مازندران (صبح و عصر)، بوشهر، هرمزگان، همدان (صبح و عصر) همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۳۷
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: آمادگی دفاعی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 35 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ آمادگی دفاعی استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان،  بوشهر، خراسان رضوی، سمنان، مرکزی، فارس، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان‌های تهران همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۰۱۹
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: پیام‌های آسمان پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 43 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ پیام‌های آسمان استان های تهران، شهرستان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۸۰
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم با جواب | خرداد 1402

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم با جواب | خرداد 1402

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: قرآن پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1402 | تعداد صفحات بسته: 28

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۴۰
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: زبان انگلیسی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 55 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ زبان انگلیسی استان های تهران، آذربایجان شرقی، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، کرمان، مرکزی همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۸۶۷
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: عربی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 41| مباحث: سوالات امتحان هماهنگ عربی استان های تهران، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، فارس، کرمان، لرستان، هرمزگان، همدان (صبح و عصر) همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۷۹۰
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: علوم تجربی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 49 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ علوم تجربی استان های تهران، شهرستان های تهران (صبح و عصر)، آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان؛ سمنان، کردستان همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۷۸۳
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با جواب

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با جواب

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: مطالعات اجتماعی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد | تعداد صفحات بسته: 56 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ مطالعات اجتماعی استان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسن رضوی، زنجان، قزوین (صبح و عصر)، کرمانشاه، گیلان، هرمزگان، یزد همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۲۱۵
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1401

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: ریاضی پایه نهم | تاریخ امتحان: خرداد 1401 | تعداد صفحات بسته: 56 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ ریاضی استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، گلستان، خراسان شمالی، لرستان، سیستان و بلوچستان همراه با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۵۴۷
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: پیام‌های آسمان | تعداد صفحه: 46 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) پیام‌های آسمان نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، سمنان و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۸۶
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: قرآن | تعداد صفحه: 33 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) قرآن نهم استانهای تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۳۹
10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: آمادگی دفاعی | تعداد صفحه: 32 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) آمادگی دفاعی نهم استانهای تهران، اصفهان، زنجان، مازندران، البرز و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۸۰۰
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: عربی | تعداد صفحه: 55 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) عربی نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، همدان،البرز و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۲۵۳
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: مطالعات اجتماعی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات مطالعات اجتماعی استان های: شهر تهران، سمنان، همدان، زنجان (صبح)، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، هرمزگان، خراسان رضوی (مشهد)، خراسان رضوی (طرقبه - شانیدز)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۰۸۶
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: زبان انگلیسی | تعداد صفحه: 56 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) زبان انگلیسی نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، سمنان، زنجان و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۸۹۷
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: علوم تجربی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات علوم تجربی استان های: ایلام، قم (صبح)، قم (عصر)، بوشهر، همدان، کرمان، گیلان (لاهیجان)، قزوین (صبح)، یزد

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۸۸۴۷
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: ریاضی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات ریاضی استان های: تهران، شهرستانهای تهران، مازندران(صبح)، مازندران(عصر)، سمنان، زنجان(صبح)، زنجان(عصر)، فارس(شیراز)، خوزستان(8:30صبح)، خوزستان(10:30صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۸۶۷۵