پاسخنامه تشریحی: دارد
درس: آمادگی دفاعی پایه نهم
خرداد: 1400 و 1398
تعداد صفحات بسته: 19
------------------------------
شامل سوالات استان های:

1- شهر تهران (1400)
2- آذربایجان شرقی-تبریز-ناحیه3 (1400)
3- آذربایجان شرقی-آذرشهر (1400)
4- آذربایجان شرقی (1398)
5- خراسان جنوبی (1398)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: