پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

درس: مطالعات اجتماعی
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 24
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- مدرسه علامه امینی تهران
2- مدرسه شهید منصور پرهیزگار
3- مدرسه دهخدا
4- مدرسه الزهرا
5- مدرسه سرای دانش واحد انقلاب

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: