پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی
درس: زیست شناسی (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 26
------------------------------
شامل سوالات زیست شناسی دهم مدرسه های:

2- دبیرستان خواجه حافظ
3- دبیرستان شهید مدرس
4- دبیرستان پژوهندگان
5- دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین
6- دبیرستان سرای دانش واحد رسالت

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: