پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: نمونه سوال :: مستمری :: زیست شناسی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 5

نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 5

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: زیست شناسی دهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: اسفند 1399 | مباحث: فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۸
نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 4

نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 4

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: زیست شناسی دهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: بهمن 1399 | مباحث: فصل 4: گردش مواد در بدن 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۸
نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 3: تبادلات گازی

نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 3: تبادلات گازی

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: زیست شناسی دهم | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آذر 1399 | مباحث: فصل 3: تبادلات گازی 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۵
نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 2: گوارش و جذب مواد

نمونه سوال امتحان مستمری زیست شناسی دهم با جواب | فصل 2: گوارش و جذب مواد

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: زیست شناسی دهم | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آبان 1398 | مباحث: فصل 2: گوارش و جذب مواد 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۵
نمونه سوال امتحان مستمری فصل اول زیست شناسی دهم با جواب | فصل 1: دنیای زنده

نمونه سوال امتحان مستمری فصل اول زیست شناسی دهم با جواب | فصل 1: دنیای زنده

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه: 2 | مباحث: فصل 1: دنیای زنده 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۲