نوع فایل: جزوه آموزشی | مناسب برای پایه دهم رشته علوم تجربی | درس: زیست شناسی (1) | فصل 1: دنیای زنده | شامل مطالب: گفتار 1: زیست شناسی چیست؟  گفتار 2: مولکول های زیستی  گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان