نوع فایل: جزوه آموزشی
مناسب برای پایه دهم رشته علوم تجربی
درس: زیست شناسی (1)
فصل 1: دنیای زنده

شامل مطالب:
* گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
* گفتار 2: مولکول های زیستی
* گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات: 10