پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: فارس (شهرستان جهرم)
نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 4

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: