پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال ریاضی نهم» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت شهریور ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | شهریور 98

امتحان هماهنگ نوبت شهریور ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | شهریور 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت شهریور | استان: خراسان رضوی | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/06/03 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | استان: البرز | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (ظهر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (ظهر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | استان: البرز | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: ظهر | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | استان: البرز | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان قزوین با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان قزوین با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | استان: قزوین | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۶۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان آذربایجان شرقی (تبریز-ناحیه1) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان آذربایجان شرقی (تبریز-ناحیه1) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی (تبریز-ناحیه1) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان ایلام | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان ایلام | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: ایلام | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اردبیل | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اردبیل | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4  

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۹۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اردبیل | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان اردبیل | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4  

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۲
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | درس: ریاضی | سال تحصیلی: 1399-1400 |  شامل سوالات ریاضی استان های: تهران، شهرستانهای تهران، مازندران(صبح)، مازندران(عصر)، سمنان، زنجان(صبح)، زنجان(عصر)، فارس(شیراز)، خوزستان(8:30صبح)، خوزستان(10:30صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۸۲۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ امتحان: 1400/03/02 | نوبت: 8:30صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۱۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (10:30صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (10:30صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ امتحان: 1400/03/02 | نوبت: 10:30صبح | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان فارس (جهرم) | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان فارس (جهرم) | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: فارس (شهرستان جهرم) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان فارس (شیراز) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان فارس (شیراز) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 4) | نوع امتحان: هماهنگ منطقه‌ای نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۲۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مرکزی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(تبریز-ناحیه3) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(تبریز-ناحیه3) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی (تبریز-ناحیه3) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۱۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/02 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۷۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/02 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۱۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | استان: سمنان | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۹۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۹۷