پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: فارس (شیراز - ناحیه 4)
نوع امتحان: هماهنگ منطقه‌ای نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: