پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۶ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: علوم و فنون ادبی (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم انسانی | تعداد صفحه: 22 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی (1) دی 1399 مدارس سرای دانش، امام رضا مشهد، شهید رجایی تهران، امام حسین لالجین و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۳۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان شهید رجایی تهران | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان شهید رجایی تهران | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/06

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۴۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان امام حسین لالجین | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان امام حسین لالجین | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/11 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان امام رضا مشهد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان امام رضا مشهد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/17 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۸