پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
درس: علوم و فنون ادبی (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 22
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- دبیرستان شهید رجایی تهران
2- دبیرستان سرای دانش (واحد رسالت)
3- دبیرستان امام رضا مشهد
4- دبیرستان امام حسین لالجین
5- دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: