پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: ریاضی و آمار (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی | تعداد صفحه: 22 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول ریاضی و آمار (1) دی 1399 مدارس حضرت زهرا، امام حسین، امام خمینی، سرای دانش واحد رسالت ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان راه زینب | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان راه زینب | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان حضرت معصومه | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان حضرت معصومه | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 5 | تاریخ امتحان: 1398/10/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۲۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان حضرت زهرا | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان حضرت زهرا | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان امام حسین | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان امام حسین | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان امام خمینی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان امام خمینی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/14

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۰