پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان حضرت معصومه اشکنان (فارس)
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 5
تاریخ امتحان: 1398/10/07

مباحث:
فصل 1: معادله درجه دوم
فصل 2: تابع
 - درس 1: مفهوم تابع
 - درس 2: ضابطه جبری تابع

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/803 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: