پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی
درس: ریاضی و آمار (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 22
------------------------------
شامل سوالات ریاضی و آمار دهم مدرسه های:

2- دبیرستان حضرت زهرا
3- دبیرستان امام حسین
4- دبیرستان امام خمینی
5- دبیرستان سرای دانش (رسالت)
6- دبیرستان راه زینب

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: