پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان حضرت زهرا ورامین
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: دی 1399

مباحث:
فصل 1: معادله درجه دوم
فصل 2: تابع
 - درس 1: مفهوم تابع
 - درس 2: ضابطه جبری تابع

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/803 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: