پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: ادبیات و علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان سرای دانش (فلسطین)
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 11 
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1398/10/14

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول ریاضی و آمار پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/803 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: