پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: یزد 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: