پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یزد» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم یزد با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم یزد با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: یزد | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: یزد | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم یزد با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم یزد با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: یزد | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۴۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: یزد | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹۵۲
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: یزد | تعداد صفحه: 46 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان یزد با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۳۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۲۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم یزد | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم یزد | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: یزد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/11 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/30 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۳۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۱۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد (ناحیه 2 یزد) | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/19

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۷۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1400/03/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۶۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: یزد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/04 |تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۲۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۷۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: یزد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۱۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۰۸